katalog-mebli-szkolnych

Warunki użytkowania i gwarancji

 

Warunki użytkowania i konserwacji
1. Meble, elementy wystroju należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

2. Do pielęgnacji używać miękką, wilgotną, ale nie mokrą szmatkę, wycierać do sucha, w przypadku silniejszych zabrudzeń zaleca się stosowanie środków do pielęgnacji mebli, ewentualnie płyn do szyb bez amoniaku.

3. Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu trwałej siły, która może powodować odkształcenia (np. opieranie ciężkich przedmiotów, osadzanie mocowań rozporowych pomiędzy meblem a ścianą, obciążanie drzwiczek, nadmierne obciążanie szuflad).

4. Dopuszczalne obciążenie szuflad na prowadnicach:
- rolkowych - 10 kg
- łożyskowanych - 15 kg

5.Dopuszczalne obciążenie półek z płyty meblowej 10 kg.

6. Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu środków chemicznych, w tym chemicznych środków czyszczących nieprzeznaczonych do pielęgnacji mebli. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku dezynfekcji gdyż większość środków stosowanych na rynku nie nadaje się do stosowania na meblach. Zawierają alkohol który rozpuszcza struktury farb i laminatów.

7. Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol), w szczególności łączenia blatów i innych elementów zabudowy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Elementy zabezpieczone przez producenta środkami wodoodpornymi nie gwarantują całkowitego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, zmniejszają jedynie prawdopodobieństwo uszkodzeń.

8. Nie stawiać ostrych, twardych przedmiotów i nie przesuwać ich bezpośrednio po powierzchni blatów.

9. Nie siadać na stołach, nie stawać na stołach. Nie stawać na krzesłach, nie bujać się na krzesłach.

10.Wszystkie meble wymagają okresowej konserwacji. Co 6 miesięcy użytkowania należy sprawdzić poprawność użytkową mebla, wyeliminować luzy, dokręcić połączenia śrubowe, dokręcić połączenia regulacyjne,  wyregulować zawiasy mebli skrzyniowych zawiasów, wyregulować szuflady i sprawdzić czy zatyczki plastikowe i ślizgacze nie zostały wytarte w trakcie użytkowania. Powyższe czynności należy wykonywać we własnym zakresie i nie są one objęte gwarancją.

11. Meble o wysokości powyżej 80 cm należy każdorazowo zamontować do ściany aby uniemożliwić przechylenie się mebla na użytkownika.


Warunki gwarancji
1. Firma Metalbit udziela Kupującemu gwarancję na zakupiony towar. Sprzedający zobowiązany będzie do usunięcia wady fizycznej towaru, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 24 miesięcy od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem poinformowania wykonawcy przez Kupującego o wadzie (niezgodności) towaru w terminie 7 dni od dnia wykrycia.
2. Warunkiem przyjęcia usterki do naprawy gwarancyjnej jest przesłanie zdjęć uszkodzeń, opisu uszkodzeń lub wady, danych zgłaszającego i numeru dokumentu zakupu na adres biuro@metalbit.com.pl
3. Sprzedający rozpatrzy reklamację i udzieli Kupującemu odpowiedzi w terminie 2 dni.
4. W przypadku akceptacji reklamacji Sprzedający usunie wady w terminie 21 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Jeżeli do usunięcia wad niezbędne będą materiały, których dostępność jest wyznaczona wydłużonym terminem oczekiwania, Sprzedający ustali inny termin realizacji reklamacji.
5. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest wg oceny Sprzedającego usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie dokonywane w drodze naprawy.
6. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się w lokalu Kupującego lub osoby trzeciej, w którym zamontowano uprzednio przedmiot reklamacji.
7. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych, Sprzedający zastrzega prawo wymontowania elementu przedmiotu reklamacji na czas naprawy.
8. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna spełnienie świadczenia gwarancyjnego nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu przedmiotu umowy na element wolny od wad.
9. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania wyrobów, a także usterek powstałych na skutek niedbałego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych i celowych uszkodzeń oraz naturalnego zużywania.
10. Utrata gwarancji następuje podczas samodzielnych, nie uzgodnionych ze Sprzedającym napraw i przeróbek.
11. Reklamacji nie podlegają różnice kolorystyczne sklejki lakierowanej bukowej wynikające ze struktury naturalnego drewna. Nie podlegają także różnice kolorystyczne wynikłe z różnicy kolorów w ofercie katalogowej i internetowej z przyczyn drukarskich i ustawień monitora.
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze forniru, rysunku słoi drewna i przebarwienia. Są one charakterystyczne dla oklein naturalnych. Podkreślają one niepowtarzalną specyfikę wyrobu i nie podlegają reklamacji.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie niewłaściwej eksploatacji przedmiotu umowy oraz na skutek naturalnego zużycia elementów podczas
użytkowania. W szczególności wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przegrzewania, mrożenia, oddziaływania ciągłego lub częstego wilgotności lub wody i innych warunków niezgodnych z warunkami użytkowania mebli. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany tonacji wybarwienia powłok, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.
14. Nie podlegają reklamacji maskowane, szpachlowane dziury, przebarwienia, błyszcze, mikropęknięcia i sęki nadające niepowtarzalny i naturalny charakter mebli.
15. Nie podlega reklamacji okoliczność, że nie zachodzą się słoje na płaszczyznach lub słoje na krawędziach mebli.
16. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli lub ich montażu oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych np.:
- uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otwarcia itp.)
- długotrwały kontakt z wodą
- niska temperatura (poniżej +15 C)
-zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)
-niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem)
-brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)
-bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem
-nadmierne przeciążenia
-niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie) mebli przed ich zamontowaniem itp.
17. Nie należy samodzielnie dokonywać przeróbek mebli i zabudowy meblowej pod groźbą utraty gwarancji.
18. W przypadku wystąpienia uszkodzenia/wady, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, lub uszkodzenie/wada wystąpi ujawni się po okresie gwarancyjnym, uszkodzenie takie zostanie usunięte przez Sprzedającego, o ile Kupujący zakupi u Sprzedającego materiały potrzebne do naprawy. Koszty robocizny naprawy takiej usterki pokryje Kupujący.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl